Przedszkole Miejskie

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

Przeszkole Miejskie - Filia Nr 1

FILIA NR 1

Przedszkole Miejskie - Filia Nr 2

FILIA NR 2

"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka" - Jan Paweł II

"Sercem za serce podziękuję dziś"

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,
bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to co w nim najlepszego ,
cudzym dzieciom”
D. Beisser

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie dnia 14 października to święto wszystkich pracowników oświaty.

Czytaj więcej...